Domov » Kontakt

Kontakt

Publikované utorok, 28 januára 2020

Kontakty NP TSP II:

E-mail: nptsp@ia.gov.sk
Telefón: 02 20 431 302, 02 20 431 501

Adresa sídla:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava


Sekretariát:

Barbora Majtánová
tel.: 02 20 431 311
barbora.majtanova@ia.gov.sk


Regionálni/e koordinátori/ky:

Západné Slovensko

Zuzana Bugošová
tel.: 0915 816 299
zuzana.bugosova@ia.gov.sk

Miroslava Števková
tel.: 0917 991 245
miroslava.stevkova@ia.gov.sk

Hlávková Emília
tel: 0917 991 256
emilia.hlavkova@ia.gov.sk

Banskobystrický kraj 

Jarmila Hronecová
tel.: 0918 584 288
jarmila.hronecova@ia.gov.sk

Eva Jamnická
tel.: 0915 816 326
eva.jamnicka@ia.gov.sk

Klára Vajová
tel.: 0917 991 224
klara.vajova@ia.gov.sk

Jana Zaušková
tel.: 0918 959 142
jana.zauskova@ia.gov.sk

Štefan Kati
tel.: 0915 816 297
stefan.kati@ia.gov.sk

Vladimír Oláh
tel.: 0918 584 312
vladimir.olah@ia.gov.sk

Prešovský kraj

Monika Kolcunová
tel.: 0917 991 248
monika.kolcunova@ia.gov.sk

Marta Kulíková
tel.: 0917 991 203
marta.kulikova@ia.gov.sk

Miroslav Balog
tel.: 0917 991 270
miroslav.balog@ia.gov.sk

Daniel Hubáč
tel.: 0917 991 272
daniel.hubac@ia.gov.sk

František Jeleň
tel.: 0917 991 210
frantisek.jelen@ia.gov.sk

Košický kraj

Monika Horváthová
tel.: 0917 991 201
monika.horvathova@ia.gov.sk

Tomáš Demočko
tel.: 0917 991 208
tomas.democko@ia.gov.sk

Tibor Kešeľ
tel.: 0917 799 266
tibor.kesel@ia.gov.sk

Andrej Belák
tel.: 0917 991 228
andrej.belak@ia.gov.sk


Odborné pracovníčky pre zamestnanosť:

Martina Maliňáková (Stropkov a okolie)
tel.: 0947 927 440
martina.malinakova@ia.gov.sk

Odborní pracovníci/odborné pracovníčky pre financie:

Ľubomír Dudinský (Bardejov a okolie)
tel.: 0918 421 475
lubomir.dudinsky@ia.gov.sk

Michaela Miklošová (Vranov nad Topľou a okolie)
tel.: 0917 991 238
michaela.miklosova@ia.gov.sk


Supervízori/ky:

Iva Grejtáková
tel.: 0918 584 311
iva.grejtakova@ia.gov.sk

Klaudia Kontrová
tel.: 0905 340 773
klaudia.kontrova@ia.gov.sk

Mária Saraková
tel.: 0917 991 265
maria.sarakova@ia.gov.sk

Elena Vaňová
tel.: 0917 991 247
elena.vanova@ia.gov.sk

Jozef Vetor
tel.: 0917 991 235
jozef.vetor@ia.gov.sk


Garantka odborných aktivít:

Katarína Rosová
tel.: 02 20 431 312, 0940 982 520
katarina.rosova@ia.gov.sk

Asistentka garantky odborných aktivít:

Natália Hrapková
+421 2 2043 1311
natalia.hrapkova@ia.gov.sk


Hlavní koordinátori – metodici:

Pavol Makyš
tel.: 02 20 431 501, 0917 991 234
pavol.makys@ia.gov.sk

Igor Takáč
tel.: 0917 991 230
igor.takac@ia.gov.sk

Natália Poláková
tel.: 02 2043 1321, 0947 927 442
natalia.polakova@ia.gov.sk


Projektový manažér:

Martin Vereš
tel.: 02 20 431 309
martin.veres@ia.gov.sk


Manažér implementácie odborných aktivít:

Marcel Fukas
tel.: 02 20 431 309
marcel.fukas@ia.gov.sk


Koordinátorka implementácie odborných aktivít:

Lucia Bielená Klačanská
tel.: 0917 991 214
lucia.bielenaklacanska@ia.gov.sk


Manažérka pre monitorovanie a hodnotenie:

Patrícia Kováčiková
tel.: 02 20 431 303, 0917 991 275
patricia.kovacikova@ia.gov.sk


Koordinátorka vzdelávania:

Katarína Bellová
tel.: 02/20 431 764,+ 421 918 419 722
katarina.bellova@ia.gov.sk

Diana Zuberiová
tel.: 02/20 431 764,+ 421 918 419 722
diana.zuberiova@ia.gov.sk


Hlavný finančný manažér:

Matúš Kuba
tel.: 02 20 431 308
matus.kuba@ia.gov.sk


Asistentka hlavného finančného manažéra

Katarína Vaculčíková
tel.: 02 20 431 306
katarina.vaculcikova@ia.gov.sk


Finanční/é manažéri/ky:

Boľoš Alexandra
tel.: 02 20 431 578
alexandra.bolos@ia.gov.sk

Martina Zavadilová
tel.: 02 20 431 306
martina.zavadilova@ia.gov.sk

Zuzana Horáčková
tel.: 02 20 431 116
zuzana.horackova@ia.gov.sk

Patrícia Koncová
tel.: 02 20 431 578
patricia.koncova@ia.gov.sk

Eva Lisoneková
tel.: 02 20 431 302
eva.lisonekova@ia.gov.sk

Marcela Mikušová
tel.: 02 20 431 302
marcela.mikusova@ia.gov.sk

Edita Zahorecová
tel.: 02 20 431 407
edita.zahorecova@ia.gov.sk

Zuzana Červenková
tel.: 02 20 431 407
zuzana.cervenkova@ia.gov.sk

Nataša Ďuricová
tel.: 02 20 431 210
natasa.duricova@ia.gov.sk

Rastislav Ulbricht
tel.: 02 20 431 116
rastislav.ulbricht@ia.gov.sk


Kontrolór/ka:

Oľga Makarová
tel.: 02 20 431 402, 0949 015 221
olga.makarova@ia.gov.sk

Peter Bujňák
tel.: 02 20 431 425, 0949 015 319
peter.bujnak@ia.gov.sk